Regulamin karty stałego Klienta

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Karty Stałego Klienta (w dalszej części zwanej „Kartą”) firmy Esturion Dawid Jankiewicz, Urszula Jankiewicz spółka cywilna (zwana dalej „Sklepem”), ul. Jodłowa 19/1, 15-523 Grabówka, telefon: 515 955 600, e-mail: sklep@esturion.pl, NIP: 9662117467, REGON: 368981926.
2. Regulamin obowiązuje od 01.07.2021 r i jest dostępny na stronie www.esturion.pl/regulamin-karty-stalego-klienta.
3. Dane osobowe, które posiadacz Karty podaje w trakcie rejestracji Konta, przetwarzane są przez Esturion Dawid Jankiewicz, Urszula Jankiewicz spółka cywilna oraz są powierzane innym podmiotom współpracującym z Esturion Dawid Jankiewicz, Urszula Jankiewicz spółka cywilna (w tym firmom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe) w celu realizacji postanowień Regulaminu Karty zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
4. Dane są przetwarzane i chronione w sposób zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych, handlowych oraz statystycznych.
6. Kartę wystawia Sklep z siedzibą w Grabówce, ul. Jodłowa 19/1.
7. Warunkiem uzyskania Karty jest dokonanie zakupu Konta Premium (konto na którym aktywna jest Karta Stałego Klienta) przy użyciu uprzednio stworzonego konta. Kartę można również uzyskać dokonując zakupu Konta Premium jako Klient niezarejestrowany, a następnie utworzyć konto z adresem e-mail identycznym jak ten, z którego dokonano zakupu Konta Premium.
8. Karta przeznaczona jest tylko zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych.
9. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w sklepie internetowym www.esturion.pl jest złożenie zamówienia z Konta, którego właściciel jest posiadaczem Karty.
10. Karta upoważnia do:
   • 3% rabatu na produkty w sklepie internetowym Sklepu od momentu nabycia Karty,
   • zdobywania punktów lojalnościowych w ramach terminowych promocji, które można później wykorzystać na zakup produktów,
   • korzystania z promocji przygotowanych tylko dla Stałych Klientów Sklepu.
11. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi w sklepie internetowym www.esturion.pl.
12. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych towarów z oferty objętej rabatem wynikającym z posiadania Karty.
13. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą. Nie istnieje możliwość wymienienia rabatów na gotówkę.
14. Karta ważna jest do momentu, aż Sklep nie przedstawi nowych zasad funkcjonowania Karty Stałego Klienta.
15. Za Kartę jest pobierana jednorazowa opłata w wysokości 6 zł.
16. Punkty zbierane na Kartę oraz promocje mają określoną datę ważności. Szczegóły promocji oraz programów punktowych są precyzowane w oddzielnych dokumentach.
17. Sklep zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy jej właściciel świadomie udostępnia ją osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek lub innych korzyści wynikających z posiadania Karty.
18. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Karty. Wszelkie zmiany w Regulaminie Karty będą ogłaszane na stronie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Dodatkowo na wszystkie maile podane podczas rejestracji Karty wysłane będzie powiadomienie o zmianach Regulaminu Karty.
19. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Posiadacz Karty ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich zmiany lub też usunięcia. Posiadacz Karty posiada również prawo do informacji o tym, w jaki sposób podane przez niego dane będą używane oraz w jaki sposób będą one zabezpieczone.
20. Usunięcie Klienta z bazy Klientów korzystających z uprawnień Karty oraz otrzymujących mailingi jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu się Klienta do Sklepu w formie pisemnej: poprzez e-mail jak i w wersji papierowej.
21. Rezygnacja z otrzymywania powiadomień otrzymywanych ze Sklepu musi być w formie pisemnej poprzez adres e-mail lub poprzez sms z numeru telefonu użytych do rejestracji Karty.