Regulamin karty stałego Klienta

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Karty Stałego Klienta (w dalszej części zwanej „Kartą”) firmy Esturion Dawid Jankiewicz, Michał Jankiewicz spółka cywilna (zwana dalej „Sklepem”) , ul. Kmicica 7, 15-562 Białystok, telefon: 515 955 600, e-mail: sklep@esturion.pl, NIP: 9662117467, REGON: 368981926.
2. Regulamin obowiązuje od 06.10.2018 r i jest dostępny na stronie www.esturion.pl/karta-stalego-klienta.
3. Dane osobowe, które posiadacz Karty przekazuje w ankiecie informacyjnej, przetwarzane są przez Esturion Dawid Jankiewicz, Michał Jankiewicz spółka cywilna oraz są powierzane innym podmiotom współpracującym z Esturion Dawid Jankiewicz, Michał Jankiewicz spółka cywilna (w tym firmom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe) w celu realizacji postanowień Regulaminu Karty zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
4. Dane są przetwarzane i chronione w sposób zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych, handlowych oraz statystycznych.
6. Kartę wystawia Sklep z siedzibą w Białymstoku, ul. Kmicica 7.
7. Warunkiem uzyskania Karty jest wypełnienie ankiety informacyjnej, która jest dostępna w siedzibie Sklepu.
8. Karta jest kartą imienną. Umieszczone jest na niej imię i nazwisko jej posiadacza.
9. Kartą może posługiwać się wyłącznie posiadacz Karty.
10. Karta przeznaczona jest tylko zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych.
11. Warunkiem uzyskania rabatu lub skorzystania z promocji przy zakupie w Sklepie Wędkarskim Esturion jest okazanie Karty. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w sklepie internetowym www.esturion.pl jest złożenie zamówienia z Konta, którego właściciel jest posiadaczem Karty.
12. Karta upoważnia do:
   • 3% rabatu na produkty w sklepie stacjonarnym i internetowym Sklepu od momentu nabycia Karty,
   • zdobywania punktów lojalnościowych w ramach terminowych promocji, które można później wykorzystać na zakup produktów,
   • korzystania z promocji przygotowanych tylko dla Stałych Klientów Sklepu.
13. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi w Sklepie Wędkarskim Esturion oraz w sklepie internetowym www.esturion.pl.
14. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych towarów z oferty objętej rabatem wynikającym z posiadania Karty.
15. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą. Nie istnieje możliwość wymienienia rabatów na gotówkę.
16. Karta ważna jest do momentu, aż Sklep nie przedstawi nowych zasad funkcjonowania Karty Stałego Klienta.
17. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty nie będzie honorowana.
18. W przypadku zgubienia, uszkodzenia Karty, Klient chcący dalej korzystać z programu rabatowego musi zakupić nową Kartę.
19. Zniżki, punkty oraz promocje są przypisane do danej Karty. Klient, który przy zakupach nie okaże aktywowanej Karty, nie może korzystać z promocji, zniżek i punktów.
20. Za Kartę jest pobierana opłata w wysokości 6 zł.
21. Punkty zbierane na Kartę oraz promocje mają określoną datę ważności. Szczegóły promocji oraz programów punktowych są precyzowane w oddzielnych dokumentach.
22. Sklep zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy jej właściciel świadomie udostępnia ją osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek lub innych korzyści wynikających z posiadania Karty.
23. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Karty. Wszelkie zmiany w Regulaminie Karty będą ogłaszane na stronie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Dodatkowo na wszystkie maile podane podczas rejestracji Karty wysłane będzie powiadomienie o zmianach Regulaminu Karty.
24. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Posiadacz Karty ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich zmiany lub też usunięcia. Posiadacz Karty posiada również prawo do informacji o tym, w jaki sposób podane przez niego dane będą używane oraz w jaki sposób będą one zabezpieczone.
25. Usunięcie Klienta z bazy Klientów korzystających z uprawnień Karty oraz otrzymujących mailingi jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu się Klienta do Sklepu w formie pisemnej: poprzez e-mail jak i w wersji papierowej.
26. Rezygnacja z otrzymywania powiadomień otrzymywanych ze Sklepu musi być w formie pisemnej poprzez adres e-mail lub poprzez sms z numeru telefonu użytych do rejestracji Karty.