Regulamin promocji "Przygotuj się na sezon 2019"

REGULAMIN PROMOCJI "PRZYGOTUJ SIĘ NA SEZON 2019"

1. Niniejszy regulamin określa zasady dodatkowej promocji "Przygotuj się na sezon 2019" (w dalszej części zwanej Promocją) w ramach Karty Stałego Klienta (w dalszej części zwanej „Kartą”) firmy Esturion Dawid Jankiewicz, Michał Jankiewicz spółka cywilna (zwana dalej „Sklepem”) , ul. Kmicica 7, 15-562 Białystok, telefon: 515 955 600, e-mail: sklep@esturion.pl, NIP: 9662117467, REGON: 368981926.
2. Regulamin obowiązuje od 01.02.2019 do 31.03.2019 i jest dostępny na stronie www.esturion.pl/regulamin-dodatkowej-promocji-karta-stalego-klienta.
3. Przy jednorazowym wydatku powyżej określonej kwoty Kupujący otrzymuje następujące zniżki na zakup dodatkowych towarów o określonej wartości:
- przy jednorazowych zakupach na 200zł kwota o wartości 10zł na produkty,
- przy jednorazowych zakupach na 300zł kwota o wartości 18zł na produkty,
- przy jednorazowych zakupach na 400zł kwota o wartości 28zł na produkty,
- przy jednorazowych zakupach na kwoty wyższe niż 400zł każde 100zł ponad tę granicę to kwota o wartości 7zł na produkty.
4. Uzyskana promocyjna kwota musi zostać wykorzystana na zakup towaru. Kwota promocyjna nie pomniejsza kwoty do zapłaty, ale pozwala na tańszy zakup dodatkowych produktów.
5. Kwota uzyskana w niniejszej promocji musi być użyta w tej samej transakcji, inaczej przepada. Niewykorzystanie całej kwoty sprawia, że nieużyta kwota przepada.
6. Uczestnictwo w niniejszej promocji nie jest obowiązkowe. Klienci, którzy nie będą chcieli w niej uczestniczyć otrzymują zniżki w taki sam sposób jak dotychczas.
Przykład działania promocji nr 1:
- Klient wydaje 202zł, otrzymuje kwotę 10zł do wydania na produkty. Klient wybiera produkt o wartości 30zł. 30zł-10zł oznacza dopłatę do produktu w wysokości 20zł. Cała kwota do zapłaty wyniesie 222zł, a wartość otrzymanego towaru 232zł.
- Klient wydaje 613zł, otrzymuje kwotę 28zł + 2*7zł = 42zł. Klient dobiera produkt o wartości 45zł. Klient musi dopłacić 3zł.
7. Regulamin ten jest uzupełnieniem Regulaminu Karty Stałego Klienta.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Promocji. Wszelkie zmiany w Regulaminie Promocji będą ogłaszane na stronie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Dodatkowo na wszystkie maile podane podczas rejestracji Karty wysłane będzie powiadomienie o zmianach Regulaminu Karty.